Conceptverslag Algemene Ledenvergadering

Hier is het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering te raadplegen en te downloaden.

Namens ons bestuur, met vriendelijke groet,

Hans Schrama.

 

Conceptverslag van de algemene ledenvergadering