Resultaten enquête

Er is een enquête gehouden onder onze leden en de resultaten zijn verwerkt in een rapportje dat door ons bestuur is geaccordeerd.

Ledenenquête

Met vriendelijke groet,

Hans Schrama.