Volkhuisvesterspensioen, behartigt uw pensioenbelangen

Een helder zicht op je pensioen en hoe het pensioenfonds daarmee omgaat. Wie wil dat nou niet? Toch is het in Nederland niet zo eenvoudig om dat inzicht te verkrijgen. Pensioenfondsen zijn niet voor iedereen gemakkelijk te begrijpen, zij opereren binnen een ingewikkeld wettelijk kader. Via het Verantwoordingsorgaan en Bestuur hebben gepensioneerden toezicht en inbreng. Geen wonder dus, dat belanghebbenden (gepensioneerden) zich verenigen om hun gezamenlijke belang te behartigen.

Vanuit die behoefte is op 13 maart 2009 de Vereniging van Gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties, kortweg Volkshuisvesters Pensioen. We zijn nog jong en ons ledenbestand groeit gestaag. En dat moet ook, om een vuist te kunnen maken.

Nieuwsbrief ontvangen?