volkshuisvesterspensioen logo

Volkshuisvesters Pensioen

Het lidmaatschap van de vereniging Volkshuisvesterspensioen staat open voor gepensioneerden en vroeg-gepensioneerden van Woningcorporaties.

Sinds 1 mei 2023 worden ook mensen, ouder dan 55 jaar die nog geen pensioen ontvangen, maar wel rechten op toekomstig pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij het SPW, toegelaten als lid van onze vereniging.

Door de SPW zijn wij als vertegenwoordiger van de belangen van deze groepen erkend.

Nieuws

Verslag algemene ledenvergadering van 26-04-2023

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 april 2023. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. Verslag algemene ledenvergadering 26-04-2023 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.

2022 ALV verslag 9 november

Concept t.b.v. de ledenvergadering op 26 april 2023 Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van gepensioneerden bij de SPW, gehouden om 13.30 uur op 9 november, bij Amershof in Amersfoort. Aan de vergadering wordt deelgenomen door de bestuursleden:...

Algemene ledenvergadering 2023

Op 26 april 2023 wordt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) gehouden in Amershof te Amersfoort. Belangrijkste agendapunten zijn, naast de jaarstukken, de...