volkshuisvesterspensioen logo

Volkshuisvesters Pensioen

Het lidmaatschap van de vereniging Volkshuisvesterspensioen staat open voor gepensioneerden en vroeg-gepensioneerden van Woningcorporaties.

Sinds 1 mei 2023 worden ook mensen, ouder dan 55 jaar die nog geen pensioen ontvangen, maar wel rechten op toekomstig pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij het SPW, toegelaten als lid van onze vereniging.

Door de SPW zijn wij als vertegenwoordiger van de belangen van deze groepen erkend.

Nieuws

Korte samenvatting transitie bij SPW

Een nieuw pensioenstelsel: best wel moeilijke materie. U vindt hier een populaire samenvatting van de ombouw van ons pensioen door Aedes en de bonden. Het gaat hier dus vooral om het proces, niet om de kosten en de resultaten voor onze gepensioneerden. Samenvatting...

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 1 mei 2024

Het bestuur van de vereniging van gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (Volkshuisvesterspensioen) nodigt de leden van onze vereniging uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op 1 mei 2024. Belangstellenden die de vergadering via...