volkshuisvesterspensioen logo

Blijf op de hoogte

Door hier je mailadres te vermelden kun je je gratis aanmelden voor toezending van onze nieuwsbrieven. Daarvan verzenden we er een tiental per jaar met actuele ontwikkelingen, bijzondere aandachtpunten en uitnodigingen voor onze jaarlijkse ledenbijeenkomst.

Ook kun je dan soms meedoen met een enquête.