Selecteer een pagina

Over ons

Ons doel

De belangen van SPW-gepensioneerden moeten goed behartigd worden. Maar dat gebeurt niet vanzelf. Gepensioneerden hebben geen directe invloed binnen het fonds. In het SPW Bestuur, maar ook in het Verantwoordingsorgaan zijn de werkgevers en de vakbonden sterk vertegenwoordigd. Volkshuisvesters Pensioen is de belangenvereniging voor iedereen die een (vroeg)pensioen of andere uitkering heeft van de SPW, de pensioen- verstrekker voor de woningcorporaties.

Een eigen vertegenwoordiger

Gepensioneerden hebben inmiddels drie vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan. Daarvan zijn twee adviseur van onze vereniging. Een sterke achterban van leden helpt onze vertegenwoordiger om in het Verantwoordingsorgaan het verschil te maken.

Volkshuisvesters Pensioen is lid van de NOVG.

Statuten, huishoudelijk reglement en privacyverklaring

Het Bestuur

Het Bestuur van Volkshuisvesters Pensioen bestaat uit gepensioneerden en vroeg-gepensioneerden. Bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering. Voor hun inzet ontvangen ze enkel een reiskostenvergoeding: hun drijfveer is puur en alleen het belang van de pensioengebruikers.

Fons Catau, voorzitter

Sinds 2015 voorzitter van het Bestuur. Sinds 2018 is hij tevens gekozen als lid van het Verantwoordingsorgaan. Fons is politicoloog en sinds mei 2012 met vroegpensioen. Fons werkte daarvoor 35 jaar bij de corporatie de Woonplaats en haar voorgangers. 27 jaar als directeur en daar aan voorafgaand als verantwoordelijke voor verhuur en bewonerszaken.

Hans Schrama, secretaris

Is sinds april 2015 de secretaris van het bestuur. Hans is bouwkundig econoom en ging in 2015 met vroegpensioen. Vóór die tijd werkte hij o.a. 12 jaar bij de Woningraad en 20 jaar op 3 directeursfuncties in Amsterdam.

Jaap Banga, penningmeester

Sinds april 2018  penningmeester van de vereniging. Hijwoont in Steenwijk. Jaap is ruim 38 jaar werkzaam geweest bij corporaties in Assen, Leusden en Oegstgeest. In Oegstgeest heeft hij ruim 21 jaar alsdirecteur/bestuurder gewerkt. Sinds 2015 is Jaap gepensioneerd

Peter Blankenstein, bestuurslid

Bestuurslid sinds september 2021.
Vanaf 1967 in de volkshuisvesting NWR, Monumentenzorg en bestuurder van een woningcorporatie deels tegelijk met bestuurder van verpleeg- en zorginstellingen.
Amsterdam, Curaçao en Tilburg.

Dick de Man, bestuurslid

Sinds april 2017 lid van het bestuur en doet o.a. de ledenadministratie voor de vereniging. Dick is bouwkundige/ procesmanager en vanaf december 2014 met vroegpensioen. Hij woont in Nunspeet. Dick werkte in de projectontwikkeling/ stadsvernieuwing en de laatste 18 jaar als directeur-bestuurder bij een tweetal woningcorporaties.

Gerrit Willem Kamp, bestuurslid

Gerrit Willem is sinds september 2020 lid van het bestuur. Hij heeft van 1980 tot 2005 in de sector gewerkt, bij 2 corporaties, bij de NWR en bij het WSW. Van 2007 tot 2019 is hij commissaris geweest bij woningcorporaties. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het SPW, na twee jaar lidmaatschap van de Deelnemersraad.

Kees de Jong, bestuurslid

Kees is al eerder tot april 2015 bestuurslid geweest. Hij heeft een accountancy achtergrond en is vanaf 1977 tot aan zijn vroegpensioen werkzaam geweest bij de NWR en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Het Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan van het SPW adviseert het Bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het Bestuur goed heeft gehandeld.

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden en zijn door middel van verkiezingen benoemd. De twee vertegenwoordigers van werkgevers zijn benoemd door werkgeversorganisatie Aedes.

Anna Vroege, Verantw.orgaan

Is sinds 2016 lid van het Verantwoordingsorgaan. In 2018 werd zij herkozen. Anna is sociologe en werkte o.a als onderzoeker, beleidsadviseur en coördinator van Directeurencontact en van De NVBW, Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties, bij Aedes. Zij ging 1 oktober 2013 met pensioen.

Fons Catau, Verantw.orgaan

In 2018 werd Fons gekozen tot lid van het Verantwoordingsorgaan.  Hij is tevens voorzitter van onze Vereniging. Zie voor nadere informatie “Het Bestuur”.