volkshuisvesterspensioen logo

Over ons

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit (vroeg-)gepensioneerden. De bestuurders ontvangen geen beloning alleen een kostenvergoeding, vooral voor gemaakte kosten.

De samenstelling wisselt met een rooster van aftreden. Benoemingen en herbenoemingen geschieden na voordracht door de Algemene Ledenvergadering van Volkshuisvesterspensioen.

Het Bestuur

Het Bestuur van Volkshuisvesters Pensioen bestaat uit gepensioneerden en vroeg-gepensioneerden. Bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering. Voor hun inzet ontvangen ze enkel een reiskostenvergoeding: hun drijfveer is puur en alleen het belang van de pensioengebruikers.

Fons Catau
Fons Catau, voorzitter

Sinds 2015 voorzitter van het Bestuur. Sinds 2018 is hij tevens gekozen als lid van het Verantwoordingsorgaan. Fons is politicoloog en sinds mei 2012 met vroegpensioen. Fons werkte daarvoor 35 jaar bij de corporatie de Woonplaats en haar voorgangers. 27 jaar als directeur en daar aan voorafgaand als verantwoordelijke voor verhuur en bewonerszaken.

Hans Schrama
Hans Schrama, secretaris

Is sinds april 2015 de secretaris van het bestuur. Hans is bouwkundig econoom en ging in 2015 met vroegpensioen. Vóór die tijd werkte hij o.a. 12 jaar bij de Woningraad en 20 jaar op 3 directeursfuncties in Amsterdam.

Jaap Banga
Jaap Banga, penningmeester

Sinds april 2018  penningmeester van de vereniging. Hij woont in Steenwijk. Jaap is ruim 38 jaar werkzaam geweest bij corporaties in Assen, Leusden en Oegstgeest. In Oegstgeest heeft hij ruim 21 jaar alsdirecteur/bestuurder gewerkt. Sinds 2015 is Jaap gepensioneerd

Peter Blankenstein
Peter Blankenstein, bestuurslid

Bestuurslid sinds september 2021.
Vanaf 1967 in de volkshuisvesting NWR, Monumentenzorg en bestuurder van een woningcorporatie deels tegelijk met bestuurder van verpleeg- en zorginstellingen.
Amsterdam, Curaçao en Tilburg.

Dick de Man
Dick de Man, bestuurslid

Sinds april 2017 lid van het bestuur en doet o.a. de ledenadministratie voor de vereniging. Dick is bouwkundige/ procesmanager en vanaf december 2014 met vroegpensioen. Hij woont in Nunspeet. Dick werkte in de projectontwikkeling/ stadsvernieuwing en de laatste 18 jaar als directeur-bestuurder bij een tweetal woningcorporaties.

Gerrit Willem Kamp
Gerrit Willem Kamp, bestuurslid

Gerrit Willem is bestuurslid sinds 2020. Van 1980 tot 2005 heeft hij gewerkt bij de NWR en het WSW. Van 2007 tot 2019 is hij commissaris geweest bij woningcorporaties. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van het VO van het SPW, na 2 jaar lidmaatschap van de Deelnemersraad. Sinds 2022 is hij ook vertegenwoordiger in het VO van de SPW.

Menno Westveld, bestuurslid

Sinds 2023 lid van het bestuur. In 2016 gebruik gemaakt van flexibel pensioen. Menno heeft 35 jaar gewerkt bij woningcorporaties, aanvankelijk als hoofd werkorganisatie bij een kleine vereniging, waar je alles en nog wat moest kunnen doen. Door fusietrajecten daarna steeds management functies vervuld, op gebieden als stafbureau, algemeen beheer en onderhoud. Hij is woonachtig in Soest.

Het verantwoordingsorgaan (VO)

Aan onze vergaderingen wordt ook deelgenomen door Anna Vroege als lid van het Verantwoordingsorgaan. Naast Anna maken op dit moment ook Fons Catau en Gerrit Willem Kamp deel uit van het VO van de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties. (Rol en taak verantwoordingsorgaan)

Anna Vroege
Anna Vroege, Vertantw. orgaan

Is sinds 2016 lid van het Verantwoordingsorgaan. In 2018 werd zij herkozen. Anna is sociologe en werkte o.a als onderzoeker, beleidsadviseur en coördinator van Directeurencontact en van De NVBW, Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties, bij Aedes. Zij ging 1 oktober 2013 met pensioen.

Fons Catau
Fons Catau, Verantw. orgaan

In 2018 werd Fons gekozen tot lid van het Verantwoordingsorgaan.  Hij is tevens voorzitter van onze Vereniging. Zie voor nadere informatie “Het Bestuur”. Fons is voorzitter van het VO. Het VO is wettelijk onderdeel van de SPW. Primaire doel van het VO is toezicht op een evenwichtige afweging van belangen van de verschillende groepen deelnemers

Gerrit Willem Kamp
Gerrit Willem Kamp, bestuurslid

Gerrit Willem is sinds september 2020 lid van het bestuur en is tevens vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan van het SPW. Zie voor nadere informatie “Het bestuur”.

Onze inzet

De laatste jaren gaat het vooral om een evenwichtige verdeling van de pijn tussen werkenden, werkgevers en gepensioneerden. Maar ook in tijden van welvaart is een evenwichtige verdeling zo belangrijk. Daarvoor zet Volkshuisvesters Pensioen zich namens u in.

Wat kost het

  • Het lidmaatschap kost € 20,- per jaar.
  • U krijgt 50% reductie op uw lidmaatschapskosten in het eerste jaar.
  • Als u een nieuw lid aanbrengt krijgt u in dat jaar ook een reductie van 50% op uw lidmaatschapskosten.