volkshuisvesterspensioen logo

Pensioenbelang en ons doel

Ons doel is een goed en waardevast pensioen voor alle deelnemers. Dat is ook het doel van het SPW, maar in de praktijk wordt dit alle meer dan 10 jaar niet waargemaakt. Ondanks de hoge indexatie in 2022 is de koopkracht de laatste jaren alleen maar gedaald.

Dat ligt zeker niet aan de het SPW. Het is het gevolg van externe ontwikkelingen, zoals de economische ontwikkeling, het beleid van de ECB en de regelgeving.

Onze taak is om ervoor te staan dat de belangen van gepensioneerden evenwichtig, goed en betrouwbaar worden ingevuld.

Hoe wij zorgen voor uw belang

  • Het regelmatig overleg met het SPW over belangrijke onderwerpen zoals indexatie, communicatie en klachtenregelingen.
  • Door met onze leden actief te communiceren door nieuwsbrieven en website.
  • Door bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van het SPW-kandidaten te stellen. Bij de verkiezingen in april 2022 zijn drie van de vier zetels voor de gepensioneerden bezet door kandidaten van de vereniging. Het VO haar voornaamste taak is het bewaken van de evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers aan het fonds. Ook hebben de gepensioneerden in het VO het voordracht recht voor een lid van het bestuur.
  • Door bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel gericht gebruik te maken van het hoorrecht dat aan ons is toekend.
  • Door actief deel te nemen aan de activiteiten van de Koepel Gepensioneerden (KG), onze landelijke belangenorganisatie voor gepensioneerden en de commissies.
  • Door te blijven benadrukken dat gepensioneerden een volwaardige plaats verdienen bij alle gesprekken over veranderingen in het pensioenstelsel. Werkgevers en werknemers zijn daarbij niet de vertegenwoordigers van gepensioneerden, de Koepel Gepensioneerden en haar leden verenigingen zijn dat wel!

De drie pijlers

Wij werken aan de tweede pijler mee voor uw pensioenopbouw.

Dekkingsgraad

Dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

MaandDekkingsgraad
februari 2023132,1%
januari 2023129,0%
december 2022129,0%
november 2022137,9%
oktober 2022140,2%
september 2022138,9%
augustus 2022139,4%
juli 2022133,4%
juni 2022134,9%
mei 2022136,4%
april 2022135,6%
maart 2022130,7%
Gemiddelde / 12 mnd 134,8%

Onze inzet

De laatste jaren gaat het vooral om een evenwichtige verdeling van de pijn tussen werkenden, werkgevers en gepensioneerden. Maar ook in tijden van welvaart is een evenwichtige verdeling zo belangrijk. Daarvoor zet Volkshuisvesters Pensioen zich namens u in.

Wat kost het

  • Het lidmaatschap kost € 20,- per jaar.
  • U krijgt 50% reductie op uw lidmaatschapskosten in het eerste jaar.
  • Als u een nieuw lid aanbrengt krijgt u in dat jaar ook een reductie van 50% op uw lidmaatschapskosten.