volkshuisvesterspensioen logo
Fons Catau, voorzitter

Sinds 2015 voorzitter van het Bestuur. Sinds 2018 is hij tevens gekozen als lid van het Verantwoordingsorgaan. Fons is politicoloog en sinds mei 2012 met vroegpensioen. Fons werkte daarvoor 35 jaar bij de corporatie de Woonplaats en haar voorgangers. 27 jaar als directeur en daar aan voorafgaand als verantwoordelijke voor verhuur en bewonerszaken.

Hans Schrama, secretaris

Is sinds april 2015 de secretaris van het bestuur. Hans is bouwkundig econoom en ging in 2015 met vroegpensioen. Vóór die tijd werkte hij o.a. 12 jaar bij de Woningraad en 20 jaar op 3 directeursfuncties in Amsterdam.

Jaap Banga, penningmeester

Sinds april 2018  penningmeester van de vereniging. Hij woont in Steenwijk. Jaap is ruim 38 jaar werkzaam geweest bij corporaties in Assen, Leusden en Oegstgeest. In Oegstgeest heeft hij ruim 21 jaar alsdirecteur/bestuurder gewerkt. Sinds 2015 is Jaap gepensioneerd