Selecteer een pagina

Voor u

Volkhuisvesterspensioen

behartigt uw pensioenbelangen

Volkshuisvesters Pensioen heeft een eigen vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan van het SPW. Het Verantwoordingsorgaan heeft het recht, namens de gepensioneerden, een bindende voordracht te doen voor één lid van het Bestuur van het SPW. Ons Bestuur overlegt regelmatig met Anna Vroege en Dick de Jong, onze afgevaardigden in het Verantwoordingsorgaan. Ook is er regelmatig overleg met het Bestuursbureau van het SPW. Daarbij komen vragen aan de orde als:

  • Hoe staat het fonds ervoor?
  • Wat zijn de toekomstverwachtingen?
  • Hoe ziet het beleggingsbeleid eruit?
  • Is er ruimte voor toeslag (indexatie) en zo ja, hoe wordt die verdeeld?
  • Moet de dekkingsgraad omhoog en zo ja, hoe?
  • Zijn er veranderingen in wet- en regelgeving en zo ja, wat betekenen die voor ons?

Onze inzet

De laatste jaren gaat het vooral om een evenwichtige verdeling van de pijn tussen werkenden, werkgevers en gepensioneerden. Maar ook in tijden van welvaart is een evenwichtige verdeling zo belangrijk. Daarvoor zet Volkshuisvesters Pensioen zich namens u in.

Nog geen lid?

Bent u nog geen lid? Wordt het dan nu! Kent u andere gepensioneerden die nog geen lid zijn? Wijs hen op deze website en het (gezamenlijk) belang van lid worden !

Contributie

De contributie is bewust laag gehouden om geen drempel op te werpen en bedraagt € 20,- per jaar. U krijgt 50% reductie op uw lidmaatschapskosten in het eerste jaar.

Als u een nieuw lid aanbrengt krijgt u in dat jaar ook een reductie van 50% op uw lidmaatschapskosten.

Interessante links