default_mobilelogo

Wie zijn wij

Volkshuisvesters Pensioen is de belangenvereniging voor iedereen die een (vroeg)pensioen of andere uitkering heeft van de SPW, de pensioenverstrekker voor de woningcorporaties.

Daarom...

Bent u nog geen lid? Wordt het dan nu! Kent u andere gepensioneerden die nog geen lid zijn? Wijs hen op deze website en het (gezamenlijk) belang van lid worden !

Kosten

Voor maar € 20,- bent u een jaar lang lid.

Nieuws

Nieuwsbrief 20 NGOV

Hier kunt u de nieuwsbiref 20 van het NGOV lezen.

Nieuwsbrief 21 NGOV

Hier kunt u de nieuwsbiref 21 van het NGOV lezen.

Verslag algemene ledenvergadering

Hier kunt u het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 20-04-2016 lezen.

 

Dekkingsgraad

Sinds 29-02-2012 stijgt de dekkingsgraad van de marktrente en de marktrente incl UFR (zie schema).
De beleidsdekkingsgraad, zijnde de gemiddelde dekkingsgraad over de achterliggende 12 maanden, daalt per 30-04-2016 van 107% naar 106,3% per 31-05-2016.

 

De vereniging die uw pensioenbelangen behartigt
Een helder zicht op je pensioen en hoe het pensioenfonds daarmee omgaat … Wie wil dat nou niet? Toch is het in Nederland niet zo eenvoudig om dat inzicht te verkrijgen. Pensioenfondsen zijn gesloten bolwerken waarin veel wettelijk is geregeld. Geen wonder dus, dat belanghebbenden (gepensioneerden) zich verenigen om hun gezamenlijke belang te behartigen.
Vanuit die behoefte is ook de Vereniging van Gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Woingcorporaties, kortweg Volkshuisvesters Pensioen, opgericht. Op 13 maart 2009, om precies te zijn. We zijn dus nog jong; een vereniging in opbouw. Ons ledenbestand groeit gestaag.En dat moet ook, om een vuist te kunnen maken.

Verkiezing verantwoordingsorgaan

Bij de in maart gehouden verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan is Dick de Jong, die namens onze vereniging kandidaat is gesteld, met de meeste stemmengekozen als één van drie vertegenwoordigers namens de gepensioneerden . Een groot succes voor onze vereniging. Lees verder

Nieuw e-mailadres?

Bij mailings die worden verzonden komen regelmatig e-mailadressen retour die vervallen zijn. Als uw e-mailadres wijzigt wilt u dat dan ook doorgeven via info@vg-spw.nl of het contactformulier op deze website. Daarmee voorkomt u dat informatie die wij verzenden u niet bereikt.