volkshuisvesterspensioen logo

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 1 mei 2024

16 april 2024

Het bestuur van de vereniging van gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (Volkshuisvesterspensioen) nodigt de leden van onze vereniging uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op 1 mei 2024.

Belangstellenden die de vergadering via internet (Teams) zouden willen volgen kunnen zich daarvoor tot 24 april aanmelden via onze site. Zij gaan via hun e-mail een inlogmogelijkheid ontvangen. Deze deelname is niet interactief, u kunt dus alleen de vergadering en de presentaties volgen en niet tijdens de vergadering deelnemen.

De vergadering op 1 mei wordt gehouden in Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA in Amersfoort, dat ligt nabij het centraal station. De vergadering begint om 13.30 uur en duurt naar verwachting tot 16.00 uur.

De concept-agenda voor de ALV is:

 1. Opening en een korte voorstelronde
 2. Verslagen van de beide ledenvergaderingen in 2023 (26 april en 15 nov.)*
 3. Jaarverslag 2023* met daarbij het rooster van aftreden
 • Korte mondelinge behandeling
 • U kunt zich aanmelden als (aspirant-) bestuurslid, wij streven naar meer diversiteit.
 1. Jaarrekening en daarbij de verklaring van de kascommissie**
 • U kunt zich aanmelden voor de plek die vacant komt in de kascommissie.
 • De jaarrekening wordt kort toegelicht door onze penningmeester, Jaap Banga.
 1. Actuele stand van zaken rond de vernieuwing van het pensioenstelsel en hoorrecht
 • Onze vertegenwoordigers voor het Hoorrecht (Dick de Man, Peter Blankenstein en Menno Westveld) besteden aandacht aan dit proces.
 • Fons Catau (voorzitter, tevens van het Verantwoordingsorgaan (VO)) besteedt o.a. aandacht aan de beschouwing van de transitie en evenwichtigheid vanuit het VO.
 1. Rondvraag en sluiting

* U vindt deze verslagen op de website van Volkshuisvesterspensioen

** Het verslag van de kascommissie wordt na afloop van de ALV op onze website gepubliceerd

Na het vierde agendapunt is er een korte pauze. Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om elkaar in een meer officieuze setting te spreken

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, van Hans Schrama (bestuurssecretaris)

Laatste berichten

Korte samenvatting transitie bij SPW

Een nieuw pensioenstelsel: best wel moeilijke materie. U vindt hier een populaire samenvatting van de ombouw van ons pensioen door Aedes en de bonden. Het gaat hier dus vooral om het proces, niet om de kosten en de resultaten voor onze gepensioneerden. Samenvatting...

Hoorrecht transitieplan

De komende maanden gaat er veel gebeuren in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Duidelijk zal worden hoe het transitieplan (waarin staat beschreven wat de uitgangspunten zijn voor overgang naar het nieuwe stelsel er gaat uitzien en hoe de...

Powerpointpresentaties en positionpaper algemene ledenvergadering

Hieronder kunt u de presentaties (uit onze ledenvergadering van 15-11-2023) downloaden of lezen. Leden kunnen desgewenst vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. het 1e document ("positionpaper") op korte termijn nog mailen naar dick.deman@kpnmail.nl.   Met...

Extra algemene ledenvergadering

Beste leden, Op 15 november houdt onze vereniging een extra algemene ledenvergadering in Amersfoort. De vergadering begint om 13.30 en wordt gehouden in zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811MA, dicht bij het station aldaar. Namens de KG (Koepel...

Verslag algemene ledenvergadering van 26-04-2023

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 april 2023. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. Verslag algemene ledenvergadering 26-04-2023 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.

2022 ALV verslag 9 november

Concept t.b.v. de ledenvergadering op 26 april 2023 Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van gepensioneerden bij de SPW, gehouden om 13.30 uur op 9 november, bij Amershof in Amersfoort. Aan de vergadering wordt deelgenomen door de bestuursleden:...

Algemene ledenvergadering 2023

Op 26 april 2023 wordt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) gehouden in Amershof te Amersfoort. Belangrijkste agendapunten zijn, naast de jaarstukken, de...

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Hier is het jaarverslag en de jaarrekening over 2022. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2022.pdf VGSPW-Jaarrekening-2022.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.