volkshuisvesterspensioen logo

Extra algemene ledenvergadering

19 oktober 2023

Beste leden,

Op 15 november houdt onze vereniging een extra algemene ledenvergadering in Amersfoort.
De vergadering begint om 13.30 en wordt gehouden in zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811MA, dicht bij het station aldaar.

Namens de KG (Koepel Gepensioneerden) zal dhr. Dick van der Windt aanwezig zijn en hij zal een inleiding houden over de over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en hoe daarbij de belangen van ons als gepensioneerden het beste behartigd kunnen worden.

Wij willen daarnaast met u praten over welke standpunten de delegatie uit ons bestuur, die bestaat uit Dick de Man, Peter Blankenstein en Menno Westerveld moet innemen. Deze delegatie gaat in het kader van het hoorrecht na de jaarwisseling praten met de sociale partners (werkgevers en werknemers) over het transitieplan (de wijze waarop wordt overgegaan naar het nieuwe stelsel). Daarbij komen belangrijke punten aan de orde. In het nieuwe stelsel hoeft het fonds geen grote buffers meer aan te houden. Dat houdt in dat aan de huidige buffer (voor het SPW op dit moment ruim 30%) een nieuwe bestemming wordt gegeven. Een deel zal gebruikt worden om de zogenaamde solidariteitsreserve te vullen, voor ons als gepensioneerden heel belangrijk omdat het bescherming biedt tegen mogelijke kortingen in de toekomst. Daarnaast zal, natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad tot het moment van invaren, naar verwachting 1 januari 2026, er ruimte zijn voor het oplossen van de doorsnee problematiek en mogelijke inhaalindexatie.
In de vergadering willen wij met u spreken over onze prioriteiten die wij naar voren willen brengen als wij invulling gaan geven aan het hoorrecht.

Bij de overgang naar het nieuwe stelsel is de rol van het Verantwoordingsorgaan (VO) erg belangrijk.
Het VO heeft het recht van advies o.a.  ten aanzien van het transitieplan, maar bijvoorbeeld ook de communicatie vanuit de SPW naar de alle deelnemers aan het pensioenfonds.
De taak van het VO, en dus ook voor onze leden binnen het VO, is om bij de overgang de belangen van alle deelnemers  evenwichtig af te wegen. Ook daar willen wij met u over praten. Dus welke zaken moeten wij vooral niet vergeten en waar liggen onze prioriteiten?

Het SPW streeft ernaar om 1 januari 2026 over te stappen naar het nieuwe stelsel. Dat vinden wij een goed idee. Daarbij gaan wij ervan uit de komende Tweede Kamerverkiezingsuitslag geen gevolgen zal hebben voor de nu ingevoerde wetgeving. Naast de punten die wij hier vermelden kunnen wij ons voorstellen dat u nog veel meer vragen heeft over de grote verandering die er aankomt. Daar zal in de vergadering ruim de mogelijkheid voor geboden worden.

Wij hopen u de 15 november mogen te verwelkomen in Amersfoort en kent u een ex-collega die lid is vraag haar of hem mee te komen. Is die ex-collega nog geen lid, zij of hij is ook welkom. Natuurlijk hopen wij dat zij of hij dan lid wordt want een sterke Vereniging Volkshuisvesterspensioen is juist nu nodig!

Fons Catau,
Voorzitter

Laatste berichten

Korte samenvatting transitie bij SPW

Een nieuw pensioenstelsel: best wel moeilijke materie. U vindt hier een populaire samenvatting van de ombouw van ons pensioen door Aedes en de bonden. Het gaat hier dus vooral om het proces, niet om de kosten en de resultaten voor onze gepensioneerden. Samenvatting...

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 1 mei 2024

Het bestuur van de vereniging van gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (Volkshuisvesterspensioen) nodigt de leden van onze vereniging uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op 1 mei 2024. Belangstellenden die de vergadering via...

Hoorrecht transitieplan

De komende maanden gaat er veel gebeuren in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Duidelijk zal worden hoe het transitieplan (waarin staat beschreven wat de uitgangspunten zijn voor overgang naar het nieuwe stelsel er gaat uitzien en hoe de...

Powerpointpresentaties en positionpaper algemene ledenvergadering

Hieronder kunt u de presentaties (uit onze ledenvergadering van 15-11-2023) downloaden of lezen. Leden kunnen desgewenst vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. het 1e document ("positionpaper") op korte termijn nog mailen naar dick.deman@kpnmail.nl.   Met...

Verslag algemene ledenvergadering van 26-04-2023

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 april 2023. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. Verslag algemene ledenvergadering 26-04-2023 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.

2022 ALV verslag 9 november

Concept t.b.v. de ledenvergadering op 26 april 2023 Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van gepensioneerden bij de SPW, gehouden om 13.30 uur op 9 november, bij Amershof in Amersfoort. Aan de vergadering wordt deelgenomen door de bestuursleden:...

Algemene ledenvergadering 2023

Op 26 april 2023 wordt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) gehouden in Amershof te Amersfoort. Belangrijkste agendapunten zijn, naast de jaarstukken, de...

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Hier is het jaarverslag en de jaarrekening over 2022. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2022.pdf VGSPW-Jaarrekening-2022.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.