volkshuisvesterspensioen logo

Extra algemene ledenvergadering

19 oktober 2023

Beste leden,

Op 15 november houdt onze vereniging een extra algemene ledenvergadering in Amersfoort.
De vergadering begint om 13.30 en wordt gehouden in zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811MA, dicht bij het station aldaar.

Namens de KG (Koepel Gepensioneerden) zal dhr. Dick van der Windt aanwezig zijn en hij zal een inleiding houden over de over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en hoe daarbij de belangen van ons als gepensioneerden het beste behartigd kunnen worden.

Wij willen daarnaast met u praten over welke standpunten de delegatie uit ons bestuur, die bestaat uit Dick de Man, Peter Blankenstein en Menno Westerveld moet innemen. Deze delegatie gaat in het kader van het hoorrecht na de jaarwisseling praten met de sociale partners (werkgevers en werknemers) over het transitieplan (de wijze waarop wordt overgegaan naar het nieuwe stelsel). Daarbij komen belangrijke punten aan de orde. In het nieuwe stelsel hoeft het fonds geen grote buffers meer aan te houden. Dat houdt in dat aan de huidige buffer (voor het SPW op dit moment ruim 30%) een nieuwe bestemming wordt gegeven. Een deel zal gebruikt worden om de zogenaamde solidariteitsreserve te vullen, voor ons als gepensioneerden heel belangrijk omdat het bescherming biedt tegen mogelijke kortingen in de toekomst. Daarnaast zal, natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad tot het moment van invaren, naar verwachting 1 januari 2026, er ruimte zijn voor het oplossen van de doorsnee problematiek en mogelijke inhaalindexatie.
In de vergadering willen wij met u spreken over onze prioriteiten die wij naar voren willen brengen als wij invulling gaan geven aan het hoorrecht.

Bij de overgang naar het nieuwe stelsel is de rol van het Verantwoordingsorgaan (VO) erg belangrijk.
Het VO heeft het recht van advies o.a.  ten aanzien van het transitieplan, maar bijvoorbeeld ook de communicatie vanuit de SPW naar de alle deelnemers aan het pensioenfonds.
De taak van het VO, en dus ook voor onze leden binnen het VO, is om bij de overgang de belangen van alle deelnemers  evenwichtig af te wegen. Ook daar willen wij met u over praten. Dus welke zaken moeten wij vooral niet vergeten en waar liggen onze prioriteiten?

Het SPW streeft ernaar om 1 januari 2026 over te stappen naar het nieuwe stelsel. Dat vinden wij een goed idee. Daarbij gaan wij ervan uit de komende Tweede Kamerverkiezingsuitslag geen gevolgen zal hebben voor de nu ingevoerde wetgeving. Naast de punten die wij hier vermelden kunnen wij ons voorstellen dat u nog veel meer vragen heeft over de grote verandering die er aankomt. Daar zal in de vergadering ruim de mogelijkheid voor geboden worden.

Wij hopen u de 15 november mogen te verwelkomen in Amersfoort en kent u een ex-collega die lid is vraag haar of hem mee te komen. Is die ex-collega nog geen lid, zij of hij is ook welkom. Natuurlijk hopen wij dat zij of hij dan lid wordt want een sterke Vereniging Volkshuisvesterspensioen is juist nu nodig!

Fons Catau,
Voorzitter

Laatste berichten

Het nieuwe pensioenstelsel is goedgekeurd in de Tweede Kamer

Vlak voor het einde van 2022 is de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel goedgekeurd in de Tweede Kamer. Daarmee is nog geen einde gekomen aan de lange discussie of het stelsel nu echt gewijzigd gaat worden of dat als bij het oude blijft. De Eerste Kamer moet haar...

2 verslagen van de Algemene ledenvergadering in 2022

Hieronder kunt u twee verslagen lezen en downloaden van de algemene ledenvergadering van 06-04-2022 en 09-11-2022. De algemene ledenvergadering van 06-04-2022 kunt u hier bekijken. De algemene ledenvergadering van 09-11-2022 kunt u hier bekijken.    

Akte statutenwijziging vereniging SPW

Hieronder kunt u de Akte statutenwijziging van de vereniging SPW bekijken en downloaden. Deze wordt behandeld op de algemene ledenvergadering op 19-09-2022. Akte statutenwijziging vereniging SPW.pdf        

Algemene ledenvergadering 2022

Deze vindt plaats op 6 april in de Amershof Snouckaertlaan 11 (is dicht bij het station) te Amersfoort. De agenda ziet er als volgt uit: Opening en mededelingen Verslag ALV vorig najaar (staat op site) Aandacht actualiteiten Verantwoordingsorgaan Aandacht actualiteit...

Vierde nieuwsbrief 2022

Hier is de vierde nieuwsbrief van 2022 Vierde nieuwsbrief 2022 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

VO-verkiezingen in 2022

In de periode van 4 tot en met 15 april zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds, de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties. Daarvoor hebben zich in totaal 19 personen kandidaat gesteld. Daarvan zijn er 3 uit onze eigen...

Concept jaarverslag en concept jaarrekening 2023

Hier is het concept jaarverslag en de concept jaarrekening. Deze zijn hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2023.pdf VGSPW-Jaarrekening-2023.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.      

Derde nieuwsbrief 2021

Hier is de derde nieuwsbrief van 2021 Derde nieuwsbrief 2021 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 2021

Hier is het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering te raadplegen en te downloaden. Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama. ALV-verslag-16-september-2021.pdf      

Verslag kascommissie

Hier is het verslag van de kascommissie. Verslag kascommissie-Volkshuisvesterspensioen-2019 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.