volkshuisvesterspensioen logo

VO-verkiezingen in 2022

28 februari 2022

In de periode van 4 tot en met 15 april zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds, de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties.
Daarvoor hebben zich in totaal 19 personen kandidaat gesteld. Daarvan zijn er 3 uit onze eigen gelederen, Fons Catau, Anna Vroege en Gerrit Willem Kamp.
Hun motivaties worden opgenomen op de site van SPW en in de, nog uit te geven, verkiezingskrant.

Ze gaan hierbij.

Motivatie van Gerrit Willem Kamp.

Ons pensioenfonds staat er redelijk goed voor in vergelijking met andere (grotere) fondsen. Dat is belangrijk voor de noodzaak ook in de toekomst oud-volkshuisvesters van een behoorlijk inkomen te voorzien. Toch is die toekomst allerminst gewaarborgd. Nog nooit is er zo veel discussie geweest over de noodzaak van grote vermogens om een voldoende buffer te hebben om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. In die discussie wil ik mij graag mengen. In het verleden ben ik al een aantal jaren lid geweest van het verantwoordingsorgaan en ik realiseer me dat een stevige inbreng nu meer nodig is dan ooit. Daarom heb ik me nu voor een nieuwe termijn kandidaat gesteld. Ik ben goed thuis in de materie, heb de nodige opleidingen gevolgd en wil me graag inzetten voor de zekerheid van voldoende inkomen voor allen die in de volkshuisvesting hun steentje hebben bijgedragen.

Motivatie van Anna Vroege.

Er gaat de komende jaren veel veranderen in het pensioenstelsel. SPW moet belangrijke beslissingen nemen waarbij het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol speelt en daarbij op cruciale momenten om advies wordt gevraagd.

De belangen van de gepensioneerden moeten in het Verantwoordingsorgaan ingebracht worden en in de adviezen van het verantwoordingsorgaan meegenomen worden.  Dit wil ik dit realiseren.  Eerder heb ik mij ingezet voor de belangen van part-timers, die in een aantal pensioenfondsen werden uitgesloten van deelname. Ik heb een succesvolle rechtszaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg gevoerd, die het “arrest Vroege” opleverde waardoor part-timers in heel Europa toegelaten worden als deelnemer in het pensioenfonds. Ik ben 6 jaar lid van het Verantwoordingsorgaan en heb ervaring opgedaan en opleidingen gevolgd. Met mijn volle inzet zal ik de gepensioneerden bij het SPW in het verantwoordingsorgaan een stem geven en hun belangen laten zien en laten meewegen.

Motivatie van Fons Catau.

Ik stel mij opnieuw kandidaat voor het verantwoordingsorgaan SPW.
Ik hecht als gepensioneerde grote waarde aan een sterke betrokkenheid bij het beleid van mijn pensioenfonds het SPW.
Vanuit het voorzitterschap van de Vereniging Volkshuisvesterspensioen kom ik op voor de belangen van de pensioengerechtigde.
Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan, op voordracht van de vereniging, biedt de mogelijkheid daar invulling aan te geven.
Ik heb de laatste 3,5 jaar als lid en de laatste 1,5 jaar als voorzitter ervaren hoe groot het belang van het verantwoordingsorgaan is bij het zorgdragen voor de evenwichtige belangenafweging voor gepensioneerden, deelnemers en gewezen deelnemers. Ik heb, om mij de noodzakelijke kennis eigen te maken, opleidingen gevolgd en seminars/webinars bijgewoond.
Het pensioen gaat sterk veranderen met de komst van het nieuwe stelsel. De positie van pensioengerechtigden verdient alle aandacht. Zij willen zekerheid over hun inkomen en verwachten “echte” indexatie voor gestegen prijzen.

Laatste berichten

Korte samenvatting transitie bij SPW

Een nieuw pensioenstelsel: best wel moeilijke materie. U vindt hier een populaire samenvatting van de ombouw van ons pensioen door Aedes en de bonden. Het gaat hier dus vooral om het proces, niet om de kosten en de resultaten voor onze gepensioneerden. Samenvatting...

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 1 mei 2024

Het bestuur van de vereniging van gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (Volkshuisvesterspensioen) nodigt de leden van onze vereniging uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op 1 mei 2024. Belangstellenden die de vergadering via...

Hoorrecht transitieplan

De komende maanden gaat er veel gebeuren in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Duidelijk zal worden hoe het transitieplan (waarin staat beschreven wat de uitgangspunten zijn voor overgang naar het nieuwe stelsel er gaat uitzien en hoe de...

Powerpointpresentaties en positionpaper algemene ledenvergadering

Hieronder kunt u de presentaties (uit onze ledenvergadering van 15-11-2023) downloaden of lezen. Leden kunnen desgewenst vragen, opmerkingen en suggesties m.b.t. het 1e document ("positionpaper") op korte termijn nog mailen naar dick.deman@kpnmail.nl.   Met...

Extra algemene ledenvergadering

Beste leden, Op 15 november houdt onze vereniging een extra algemene ledenvergadering in Amersfoort. De vergadering begint om 13.30 en wordt gehouden in zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811MA, dicht bij het station aldaar. Namens de KG (Koepel...

Verslag algemene ledenvergadering van 26-04-2023

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 april 2023. Deze is hieronder  te raadplegen en te downloaden. Verslag algemene ledenvergadering 26-04-2023 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.

2022 ALV verslag 9 november

Concept t.b.v. de ledenvergadering op 26 april 2023 Verslag van de algemene ledenvergadering van de vereniging van gepensioneerden bij de SPW, gehouden om 13.30 uur op 9 november, bij Amershof in Amersfoort. Aan de vergadering wordt deelgenomen door de bestuursleden:...

Algemene ledenvergadering 2023

Op 26 april 2023 wordt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) gehouden in Amershof te Amersfoort. Belangrijkste agendapunten zijn, naast de jaarstukken, de...