Selecteer een pagina

Algemene ledenvergadering 2022

Deze vindt plaats op 6 april in de Amershof Snouckaertlaan 11 (is dicht bij het station) te Amersfoort.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ALV vorig najaar (staat op site)
  3. Aandacht actualiteiten Verantwoordingsorgaan
  4. Aandacht actualiteit nieuwe pensioenstelsel
  5. Jaarverslag (staat op onze site. Volkshuisvesterspensioen)
  6. Jaarrekening, (site), verslag Kascommissie en dechargé bestuur
  7. Inleiding dhr Harald de Valck
  8. Rondvraag en sluiting

Voor meer informatie zie dit document.