volkshuisvesterspensioen logo

Extra algemene ledenvergadering

19 oktober 2023

Beste leden,

Op 15 november houdt onze vereniging een extra algemene ledenvergadering in Amersfoort.
De vergadering begint om 13.30 en wordt gehouden in zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811MA, dicht bij het station aldaar.

Namens de KG (Koepel Gepensioneerden) zal dhr. Dick van der Windt aanwezig zijn en hij zal een inleiding houden over de over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en hoe daarbij de belangen van ons als gepensioneerden het beste behartigd kunnen worden.

Wij willen daarnaast met u praten over welke standpunten de delegatie uit ons bestuur, die bestaat uit Dick de Man, Peter Blankenstein en Menno Westerveld moet innemen. Deze delegatie gaat in het kader van het hoorrecht na de jaarwisseling praten met de sociale partners (werkgevers en werknemers) over het transitieplan (de wijze waarop wordt overgegaan naar het nieuwe stelsel). Daarbij komen belangrijke punten aan de orde. In het nieuwe stelsel hoeft het fonds geen grote buffers meer aan te houden. Dat houdt in dat aan de huidige buffer (voor het SPW op dit moment ruim 30%) een nieuwe bestemming wordt gegeven. Een deel zal gebruikt worden om de zogenaamde solidariteitsreserve te vullen, voor ons als gepensioneerden heel belangrijk omdat het bescherming biedt tegen mogelijke kortingen in de toekomst. Daarnaast zal, natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad tot het moment van invaren, naar verwachting 1 januari 2026, er ruimte zijn voor het oplossen van de doorsnee problematiek en mogelijke inhaalindexatie.
In de vergadering willen wij met u spreken over onze prioriteiten die wij naar voren willen brengen als wij invulling gaan geven aan het hoorrecht.

Bij de overgang naar het nieuwe stelsel is de rol van het Verantwoordingsorgaan (VO) erg belangrijk.
Het VO heeft het recht van advies o.a.  ten aanzien van het transitieplan, maar bijvoorbeeld ook de communicatie vanuit de SPW naar de alle deelnemers aan het pensioenfonds.
De taak van het VO, en dus ook voor onze leden binnen het VO, is om bij de overgang de belangen van alle deelnemers  evenwichtig af te wegen. Ook daar willen wij met u over praten. Dus welke zaken moeten wij vooral niet vergeten en waar liggen onze prioriteiten?

Het SPW streeft ernaar om 1 januari 2026 over te stappen naar het nieuwe stelsel. Dat vinden wij een goed idee. Daarbij gaan wij ervan uit de komende Tweede Kamerverkiezingsuitslag geen gevolgen zal hebben voor de nu ingevoerde wetgeving. Naast de punten die wij hier vermelden kunnen wij ons voorstellen dat u nog veel meer vragen heeft over de grote verandering die er aankomt. Daar zal in de vergadering ruim de mogelijkheid voor geboden worden.

Wij hopen u de 15 november mogen te verwelkomen in Amersfoort en kent u een ex-collega die lid is vraag haar of hem mee te komen. Is die ex-collega nog geen lid, zij of hij is ook welkom. Natuurlijk hopen wij dat zij of hij dan lid wordt want een sterke Vereniging Volkshuisvesterspensioen is juist nu nodig!

Fons Catau,
Voorzitter

Laatste berichten

Aankondiging algemene ledenvergadering 2018

Op woensdag 24 april 2019 hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze keer in Amersfoort, bij Alticollense: het oud-katholiek zalencentrum nabij het station. Adres: Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort            ...

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 2018

Hier is het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering te raadplegen en te downloaden. Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.   Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering      

Documenten bestuursvergadering

Hier zijn de concepten van ons jaarverslag en jaarverslag (2017) en begroting (2018) te raadplegen en te downloaden. Ook vindt u er het verslag van de ALV van vorig jaar. Zij worden geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering op 25 april in het Brandpunt te...

Postverzendingsfout

Het NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden)  publiceerde onlangs het zeer lezenswaardige document:  Koers NVOG 2017. Daarin is glashelder te lezen voor wie de NVOG op komt, wat de uitgangspunten zijn, waaraan de NVOG haar kracht ontleent,...

Koers NVOG 2017

Het NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden)  publiceerde onlangs het zeer lezenswaardige document:  Koers NVOG 2017. Daarin is glashelder te lezen voor wie de NVOG op komt, wat de uitgangspunten zijn, waaraan de NVOG haar kracht ontleent,...

Jaarverslag SPW

  Hier volgt het jaarverslag van SPW. Jaarverslag SPW  

Algemene ledenvergadering 2017

  Hier volgt het verslag van de algemene ledenvergadering van 19 april j.l. Met vriendelijke groet. Hans Schrama, Secretaris.   Verslag algemene ledenvergadering