Selecteer een pagina

Resultaten enquête

Er is een enquête gehouden onder onze leden en de resultaten zijn verwerkt in een rapportje dat door ons bestuur is geaccordeerd.

Ledenenquête

Met vriendelijke groet,

Hans Schrama.