volkshuisvesterspensioen logo

Uitnodiging algemene ledenvergadering op 1 mei 2024

16 april 2024

Het bestuur van de vereniging van gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (Volkshuisvesterspensioen) nodigt de leden van onze vereniging uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op 1 mei 2024.

Belangstellenden die de vergadering via internet (Teams) zouden willen volgen kunnen zich daarvoor tot 24 april aanmelden via onze site. Zij gaan via hun e-mail een inlogmogelijkheid ontvangen. Deze deelname is niet interactief, u kunt dus alleen de vergadering en de presentaties volgen en niet tijdens de vergadering deelnemen.

De vergadering op 1 mei wordt gehouden in Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA in Amersfoort, dat ligt nabij het centraal station. De vergadering begint om 13.30 uur en duurt naar verwachting tot 16.00 uur.

De concept-agenda voor de ALV is:

 1. Opening en een korte voorstelronde
 2. Verslagen van de beide ledenvergaderingen in 2023 (26 april en 15 nov.)*
 3. Jaarverslag 2023* met daarbij het rooster van aftreden
 • Korte mondelinge behandeling
 • U kunt zich aanmelden als (aspirant-) bestuurslid, wij streven naar meer diversiteit.
 1. Jaarrekening en daarbij de verklaring van de kascommissie**
 • U kunt zich aanmelden voor de plek die vacant komt in de kascommissie.
 • De jaarrekening wordt kort toegelicht door onze penningmeester, Jaap Banga.
 1. Actuele stand van zaken rond de vernieuwing van het pensioenstelsel en hoorrecht
 • Onze vertegenwoordigers voor het Hoorrecht (Dick de Man, Peter Blankenstein en Menno Westveld) besteden aandacht aan dit proces.
 • Fons Catau (voorzitter, tevens van het Verantwoordingsorgaan (VO)) besteedt o.a. aandacht aan de beschouwing van de transitie en evenwichtigheid vanuit het VO.
 1. Rondvraag en sluiting

* U vindt deze verslagen op de website van Volkshuisvesterspensioen

** Het verslag van de kascommissie wordt na afloop van de ALV op onze website gepubliceerd

Na het vierde agendapunt is er een korte pauze. Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om elkaar in een meer officieuze setting te spreken

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, van Hans Schrama (bestuurssecretaris)

Laatste berichten

Het nieuwe pensioenstelsel is goedgekeurd in de Tweede Kamer

Vlak voor het einde van 2022 is de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel goedgekeurd in de Tweede Kamer. Daarmee is nog geen einde gekomen aan de lange discussie of het stelsel nu echt gewijzigd gaat worden of dat als bij het oude blijft. De Eerste Kamer moet haar...

2 verslagen van de Algemene ledenvergadering in 2022

Hieronder kunt u twee verslagen lezen en downloaden van de algemene ledenvergadering van 06-04-2022 en 09-11-2022. De algemene ledenvergadering van 06-04-2022 kunt u hier bekijken. De algemene ledenvergadering van 09-11-2022 kunt u hier bekijken.    

Akte statutenwijziging vereniging SPW

Hieronder kunt u de Akte statutenwijziging van de vereniging SPW bekijken en downloaden. Deze wordt behandeld op de algemene ledenvergadering op 19-09-2022. Akte statutenwijziging vereniging SPW.pdf        

Algemene ledenvergadering 2022

Deze vindt plaats op 6 april in de Amershof Snouckaertlaan 11 (is dicht bij het station) te Amersfoort. De agenda ziet er als volgt uit: Opening en mededelingen Verslag ALV vorig najaar (staat op site) Aandacht actualiteiten Verantwoordingsorgaan Aandacht actualiteit...

Vierde nieuwsbrief 2022

Hier is de vierde nieuwsbrief van 2022 Vierde nieuwsbrief 2022 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

VO-verkiezingen in 2022

In de periode van 4 tot en met 15 april zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds, de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties. Daarvoor hebben zich in totaal 19 personen kandidaat gesteld. Daarvan zijn er 3 uit onze eigen...

Concept jaarverslag en concept jaarrekening 2023

Hier is het concept jaarverslag en de concept jaarrekening. Deze zijn hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2023.pdf VGSPW-Jaarrekening-2023.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.      

Derde nieuwsbrief 2021

Hier is de derde nieuwsbrief van 2021 Derde nieuwsbrief 2021 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 2021

Hier is het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering te raadplegen en te downloaden. Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama. ALV-verslag-16-september-2021.pdf      

Verslag kascommissie

Hier is het verslag van de kascommissie. Verslag kascommissie-Volkshuisvesterspensioen-2019 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.