Selecteer een pagina

Koers NVOG 2017

Het NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden)  publiceerde onlangs het zeer lezenswaardige document:  Koers NVOG 2017.
Daarin is glashelder te lezen voor wie de NVOG op komt, wat de uitgangspunten zijn, waaraan de NVOG haar kracht ontleent, wat de ambities zijn o.a. ten aanzien van de pensioenen etc.

Er wordt o.a. verder ingezoomd op de volgende onderwerpen:

  • Voorkomen van onterechte korting.
  • Bepleiten van een werkelijk kostendekkende ( en niet gedempte) premie.
  • Ruimte creëren voor indexatie.
  • Zekerheidseis uit huidig stelsel.

Dit zijn maar een paar van de punten die u kunt lezen in: Koers NVOG 2017.
U vindt het document onder de snelkoppeling.
Dus KLIK !