volkshuisvesterspensioen logo

VO-verkiezingen in 2022

28 februari 2022

In de periode van 4 tot en met 15 april zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds, de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties.
Daarvoor hebben zich in totaal 19 personen kandidaat gesteld. Daarvan zijn er 3 uit onze eigen gelederen, Fons Catau, Anna Vroege en Gerrit Willem Kamp.
Hun motivaties worden opgenomen op de site van SPW en in de, nog uit te geven, verkiezingskrant.

Ze gaan hierbij.

Motivatie van Gerrit Willem Kamp.

Ons pensioenfonds staat er redelijk goed voor in vergelijking met andere (grotere) fondsen. Dat is belangrijk voor de noodzaak ook in de toekomst oud-volkshuisvesters van een behoorlijk inkomen te voorzien. Toch is die toekomst allerminst gewaarborgd. Nog nooit is er zo veel discussie geweest over de noodzaak van grote vermogens om een voldoende buffer te hebben om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. In die discussie wil ik mij graag mengen. In het verleden ben ik al een aantal jaren lid geweest van het verantwoordingsorgaan en ik realiseer me dat een stevige inbreng nu meer nodig is dan ooit. Daarom heb ik me nu voor een nieuwe termijn kandidaat gesteld. Ik ben goed thuis in de materie, heb de nodige opleidingen gevolgd en wil me graag inzetten voor de zekerheid van voldoende inkomen voor allen die in de volkshuisvesting hun steentje hebben bijgedragen.

Motivatie van Anna Vroege.

Er gaat de komende jaren veel veranderen in het pensioenstelsel. SPW moet belangrijke beslissingen nemen waarbij het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol speelt en daarbij op cruciale momenten om advies wordt gevraagd.

De belangen van de gepensioneerden moeten in het Verantwoordingsorgaan ingebracht worden en in de adviezen van het verantwoordingsorgaan meegenomen worden.  Dit wil ik dit realiseren.  Eerder heb ik mij ingezet voor de belangen van part-timers, die in een aantal pensioenfondsen werden uitgesloten van deelname. Ik heb een succesvolle rechtszaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg gevoerd, die het “arrest Vroege” opleverde waardoor part-timers in heel Europa toegelaten worden als deelnemer in het pensioenfonds. Ik ben 6 jaar lid van het Verantwoordingsorgaan en heb ervaring opgedaan en opleidingen gevolgd. Met mijn volle inzet zal ik de gepensioneerden bij het SPW in het verantwoordingsorgaan een stem geven en hun belangen laten zien en laten meewegen.

Motivatie van Fons Catau.

Ik stel mij opnieuw kandidaat voor het verantwoordingsorgaan SPW.
Ik hecht als gepensioneerde grote waarde aan een sterke betrokkenheid bij het beleid van mijn pensioenfonds het SPW.
Vanuit het voorzitterschap van de Vereniging Volkshuisvesterspensioen kom ik op voor de belangen van de pensioengerechtigde.
Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan, op voordracht van de vereniging, biedt de mogelijkheid daar invulling aan te geven.
Ik heb de laatste 3,5 jaar als lid en de laatste 1,5 jaar als voorzitter ervaren hoe groot het belang van het verantwoordingsorgaan is bij het zorgdragen voor de evenwichtige belangenafweging voor gepensioneerden, deelnemers en gewezen deelnemers. Ik heb, om mij de noodzakelijke kennis eigen te maken, opleidingen gevolgd en seminars/webinars bijgewoond.
Het pensioen gaat sterk veranderen met de komst van het nieuwe stelsel. De positie van pensioengerechtigden verdient alle aandacht. Zij willen zekerheid over hun inkomen en verwachten “echte” indexatie voor gestegen prijzen.

Laatste berichten

Resultaten enquête

Er is een enquête gehouden onder onze leden en de resultaten zijn verwerkt in een rapportje dat door ons bestuur is geaccordeerd. Ledenenquête Met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

Algemene ledenvergadering 2020: uitstel

Uitstel tot nader order voor de Algemene ledenvergadering 2020, over ons jaarverslag en jaarrekening van 2019 Het bestuur van de Vereniging voor gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) had het voornemen om de leden ook dit jaar weer...

Concept jaarverslag, jaarrekening 2019 en begroting 2020

Hier is het concept jaarverslag, de jaarrekening en de begroting  te raadplegen en te downloaden. Jaarverslag-2019-VG-SPW.pdf Begroting-2020-VGSPW.pdf VGSPW-Jaarrekening-2019-versie-9-maart-2020.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.  ...

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 2019

Hier is het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering te raadplegen en te downloaden. Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.   Conceptverslag van de algemene ledenvergadering      

Aankondiging algemene ledenvergadering 2018

Op woensdag 24 april 2019 hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze keer in Amersfoort, bij Alticollense: het oud-katholiek zalencentrum nabij het station. Adres: Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort            ...

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 2018

Hier is het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering te raadplegen en te downloaden. Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.   Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering      

Documenten bestuursvergadering

Hier zijn de concepten van ons jaarverslag en jaarverslag (2017) en begroting (2018) te raadplegen en te downloaden. Ook vindt u er het verslag van de ALV van vorig jaar. Zij worden geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering op 25 april in het Brandpunt te...

Postverzendingsfout

Het NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden)  publiceerde onlangs het zeer lezenswaardige document:  Koers NVOG 2017. Daarin is glashelder te lezen voor wie de NVOG op komt, wat de uitgangspunten zijn, waaraan de NVOG haar kracht ontleent,...

Koers NVOG 2017

Het NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden)  publiceerde onlangs het zeer lezenswaardige document:  Koers NVOG 2017. Daarin is glashelder te lezen voor wie de NVOG op komt, wat de uitgangspunten zijn, waaraan de NVOG haar kracht ontleent,...