volkshuisvesterspensioen logo

Algemene ledenvergadering 2023

11 april 2023

Op 26 april 2023 wordt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) gehouden in Amershof te Amersfoort.

Belangrijkste agendapunten zijn, naast de jaarstukken, de actualisatie van de statuten waardoor een derde bestuurstermijn mogelijk wordt. Door een aanvulling in het Huishoudelijk Reglement wordt de mogelijkheid voor slapers geopend om ook toe te treden tot onze volkshuisvestersvereniging.

Op deze vergadering wordt ook een presentatie gegeven van de vernieuwde website.

De stukken t.b.v. de ALV vindt u elders op deze site.

Laatste berichten

Aankondiging algemene ledenvergadering 2018

Op woensdag 24 april 2019 hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze keer in Amersfoort, bij Alticollense: het oud-katholiek zalencentrum nabij het station. Adres: Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort            ...

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 2018

Hier is het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering te raadplegen en te downloaden. Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.   Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering      

Documenten bestuursvergadering

Hier zijn de concepten van ons jaarverslag en jaarverslag (2017) en begroting (2018) te raadplegen en te downloaden. Ook vindt u er het verslag van de ALV van vorig jaar. Zij worden geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering op 25 april in het Brandpunt te...

Postverzendingsfout

Het NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden)  publiceerde onlangs het zeer lezenswaardige document:  Koers NVOG 2017. Daarin is glashelder te lezen voor wie de NVOG op komt, wat de uitgangspunten zijn, waaraan de NVOG haar kracht ontleent,...

Koers NVOG 2017

Het NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden)  publiceerde onlangs het zeer lezenswaardige document:  Koers NVOG 2017. Daarin is glashelder te lezen voor wie de NVOG op komt, wat de uitgangspunten zijn, waaraan de NVOG haar kracht ontleent,...

Jaarverslag SPW

  Hier volgt het jaarverslag van SPW. Jaarverslag SPW  

Algemene ledenvergadering 2017

  Hier volgt het verslag van de algemene ledenvergadering van 19 april j.l. Met vriendelijke groet. Hans Schrama, Secretaris.   Verslag algemene ledenvergadering