volkshuisvesterspensioen logo

Een goed pensioen, een goed pensioenbeleid: een oproep

21 november 2016

Een goed pensioen, een goed pensioenbeleid.

Suggestie.

We hopen dat u wilt helpen dit bericht ook onder de aandacht te brengen van vele andere (ex-)collega’s. Dat zou een mooie bijdrage zijn aan de ledenwerving en langs die lijn aan de groei en bloei van onze Vereniging.
U kunt bijvoorbeeld de pdf-versie van het pamflet op uw eigen computer opslaan, dubbelzijdig printen en de geprinte exemplaren verspreiden.
De link van dit bericht kunt u ook doormailen. De geadresseerde krijgt de link dan in de mail en kan deze openklikken en kennisnemen van de inhoud. Op zijn of haar beurt kan deze de link naar een andere geadresseerde mailen. Zo ontstaat er een vorm van de kettingbrief, nl de “kettingmail.”

pamflet-1a

 

 

 

 

 


Hieronder ziet u een pamflet (PDF) met dezelfde informatie die hierboven staat.
U kunt dit pamflet op uw eigen computer opslaan (rechter muisknop) en vervolgens dubbelzijdig afdrukken.

Pdf_by_mimooh.svg

Laatste berichten

Algemene ledenvergadering 2022

Deze vindt plaats op 6 april in de Amershof Snouckaertlaan 11 (is dicht bij het station) te Amersfoort. De agenda ziet er als volgt uit: Opening en mededelingen Verslag ALV vorig najaar (staat op site) Aandacht actualiteiten Verantwoordingsorgaan Aandacht actualiteit...

Vierde nieuwsbrief 2022

Hier is de vierde nieuwsbrief van 2022 Vierde nieuwsbrief 2022 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

VO-verkiezingen in 2022

In de periode van 4 tot en met 15 april zijn er verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds, de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties. Daarvoor hebben zich in totaal 19 personen kandidaat gesteld. Daarvan zijn er 3 uit onze eigen...

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Hier het jaarverslag en de jaarrekening. Deze zijn hieronder  te raadplegen en te downloaden. VGSPW-Jaarverslag-2021.pdf VGSPW-Jaarrekening-2021.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.      

Derde nieuwsbrief 2021

Hier is de derde nieuwsbrief van 2021 Derde nieuwsbrief 2021 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 2021

Hier is het conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering te raadplegen en te downloaden. Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama. ALV-verslag-16-september-2021.pdf      

Verslag kascommissie

Hier is het verslag van de kascommissie. Verslag kascommissie-Volkshuisvesterspensioen-2019 Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.      

Resultaten enquête

Er is een enquête gehouden onder onze leden en de resultaten zijn verwerkt in een rapportje dat door ons bestuur is geaccordeerd. Ledenenquête Met vriendelijke groet, Hans Schrama.        

Algemene ledenvergadering 2020: uitstel

Uitstel tot nader order voor de Algemene ledenvergadering 2020, over ons jaarverslag en jaarrekening van 2019 Het bestuur van de Vereniging voor gepensioneerden bij de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VG-SPW) had het voornemen om de leden ook dit jaar weer...

Concept jaarverslag, jaarrekening 2019 en begroting 2020

Hier is het concept jaarverslag, de jaarrekening en de begroting  te raadplegen en te downloaden. Jaarverslag-2019-VG-SPW.pdf Begroting-2020-VGSPW.pdf VGSPW-Jaarrekening-2019-versie-9-maart-2020.pdf Namens ons bestuur, met vriendelijke groet, Hans Schrama.  ...